Mạng xổ số Việt Nam

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  21/08/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/08/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9366
  B
  4227
  C
  4252
  D
  9774
  E
  4231
  G
  9360
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  G
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00574 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 9366
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4252
 • 9360
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4227
 • 9774
 • 4231
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 366
 • 95 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 492 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2091
   B
   7349
   C
   1727
   D
   6215
   E
   5619
   G
   3318
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00573 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5619
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1727
 • 2091
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7349
 • 6215
 • 3318
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 619
 • 61 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 598 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9776
   B
   1512
   C
   2981
   D
   4685
   E
   0742
   G
   8023
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00572 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1512
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8023
 • 0742
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9776
 • 2981
 • 4685
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 512
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 376 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1860
   B
   4051
   C
   5156
   D
   0715
   E
   6017
   G
   8480
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00571 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1860
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6017
 • 0715
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4051
 • 5156
 • 8480
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 860
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 60
 • 265 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0325
   B
   7391
   C
   5917
   D
   2462
   E
   4903
   G
   5181
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00570 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0325
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2462
 • 7391
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5917
 • 4903
 • 5181
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 325
 • 14 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 25
 • 439 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4222
   B
   3804
   C
   0470
   D
   5139
   E
   6719
   G
   0424
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00569 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0424
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6719
 • 5139
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4222
 • 3804
 • 0470
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 424
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 24
 • 287 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0718
   B
   0310
   C
   2225
   D
   5725
   E
   5040
   G
   3574
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00568 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2225
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5040
 • 0718
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0310
 • 5725
 • 3574
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 225
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 25
 • 322 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8463
   B
   2658
   C
   0419
   D
   3712
   E
   4382
   G
   7327
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00567 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2658
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3712
 • 4382
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8463
 • 0419
 • 7327
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 658
 • 94 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 367 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6105
   B
   7791
   C
   4058
   D
   4744
   E
   7545
   G
   9272
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00566 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4058
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7545
 • 7791
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6105
 • 4744
 • 9272
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 058
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 490 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5189
   B
   6142
   C
   4913
   D
   3022
   E
   6390
   G
   4324
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00565 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4324
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3022
 • 6142
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5189
 • 4913
 • 6390
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 324
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 24
 • 277 vé
  Đăng Ký
  Đăng Nhập