Mạng xổ số Việt Nam

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Trung - Thứ Sáu

Thứ sáu
14/8/2020
Gia Lai
57 - 10
Ninh Thuận
20 - 49
Thứ sáu
7/8/2020
Gia Lai
25 - 36
Ninh Thuận
17 - 35
Thứ sáu
31/7/2020
Gia Lai
11 - 93
Ninh Thuận
05 - 28
Thứ sáu
24/7/2020
Gia Lai
42 - 84
Ninh Thuận
26 - 68
Thứ sáu
17/7/2020
Gia Lai
74 - 19
Ninh Thuận
22 - 39
Thứ sáu
10/7/2020
Gia Lai
18 - 30
Ninh Thuận
91 - 67
Thứ sáu
3/7/2020
Gia Lai
55 - 71
Ninh Thuận
54 - 20
Thứ sáu
26/6/2020
Gia Lai
61 - 67
Ninh Thuận
07 - 91
Thứ sáu
19/6/2020
Gia Lai
64 - 06
Ninh Thuận
32 - 48
Thứ sáu
12/6/2020
Gia Lai
08 - 82
Ninh Thuận
17 - 53
Thứ sáu
5/6/2020
Gia Lai
93 - 76
Ninh Thuận
21 - 54
Thứ sáu
29/5/2020
Gia Lai
84 - 76
Ninh Thuận
82 - 84
Thứ sáu
22/5/2020
Gia Lai
34 - 74
Ninh Thuận
11 - 77
Thứ sáu
15/5/2020
Gia Lai
36 - 13
Ninh Thuận
56 - 53
Thứ sáu
8/5/2020
Gia Lai
48 - 10
Ninh Thuận
98 - 94
Thứ sáu
1/5/2020
Gia Lai
88 - 30
Ninh Thuận
16 - 38
Thứ sáu
24/4/2020
Gia Lai
16 - 77
Ninh Thuận
47 - 66
Thứ sáu
27/3/2020
Gia Lai
58 - 15
Ninh Thuận
59 - 87
Thứ sáu
20/3/2020
Gia Lai
24 - 52
Ninh Thuận
12 - 24
Thứ sáu
13/3/2020
Gia Lai
98 - 37
Ninh Thuận
77 - 88
Thứ sáu
6/3/2020
Gia Lai
55 - 61
Ninh Thuận
60 - 95
Thứ sáu
28/2/2020
Gia Lai
11 - 56
Ninh Thuận
97 - 32
Thứ sáu
21/2/2020
Gia Lai
90 - 15
Ninh Thuận
35 - 84
Thứ sáu
14/2/2020
Gia Lai
12 - 07
Ninh Thuận
81 - 28
Thứ sáu
7/2/2020
Gia Lai
01 - 14
Ninh Thuận
40 - 97
Thứ sáu
31/1/2020
Gia Lai
21 - 66
Ninh Thuận
84 - 84
Thứ sáu
24/1/2020
Gia Lai
85 - 03
Ninh Thuận
83 - 22
Thứ sáu
17/1/2020
Gia Lai
83 - 02
Ninh Thuận
03 - 15
Thứ sáu
10/1/2020
Gia Lai
95 - 02
Ninh Thuận
20 - 45
Thứ sáu
3/1/2020
Gia Lai
08 - 87
Ninh Thuận
33 - 20
Đăng Ký
Đăng Nhập