Mạng xổ số Việt Nam

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Dương (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   3.33% (3 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   1.11% (1 lượt)
45
   3.33% (3 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
59
   1.11% (1 lượt)
60
   3.33% (3 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   4.44% (4 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
67
   3.33% (3 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
74
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   3.33% (3 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   3.33% (3 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
91
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 21/08/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

62 4 Lần Tăng 1
34 3 Lần Tăng 2
45 3 Lần Không tăng
60 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Tăng 1
80 3 Lần Tăng 1
83 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

74 5 Lần Không tăng
19 4 Lần Không tăng
28 4 Lần Không tăng
30 4 Lần Không tăng
40 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Tăng 1
67 4 Lần Tăng 1
72 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Không tăng
79 4 Lần Không tăng
89 4 Lần Giảm 1
97 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

89 12 Lần Không tăng
09 10 Lần Không tăng
18 10 Lần Giảm 1
28 10 Lần Không tăng
41 10 Lần Không tăng
48 9 Lần Không tăng
62 9 Lần Không tăng
76 9 Lần Không tăng
92 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

67 (2 Ngày) (2 lần)
97 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

35      25 lần
24      22 lần
27      15 lần
53      14 lần
51      13 lần
44      12 lần
02      11 lần
10      11 lần
11      11 lần
31      11 lần
48      11 lần
75      11 lần
09      10 lần
16      10 lần
54      10 lần
58      10 lần
68      10 lần
66      9 lần
87      9 lần
94      9 lần
01      8 lần
37      8 lần
92      8 lần
05      7 lần
15      7 lần
17      7 lần
18      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 1
0 13 Lần 1
6 Lần 1
1 5 Lần 1
8 Lần 0
2 12 Lần 1
11 Lần 5
3 11 Lần 4
8 Lần 0
4 11 Lần 5
6 Lần 1
5 9 Lần 2
13 Lần 4
6 7 Lần 0
14 Lần 5
7 9 Lần 5
11 Lần 0
8 7 Lần 2
7 Lần 1
9 6 Lần 1
Đăng Ký
Đăng Nhập