Mạng xổ số Việt Nam

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Ninh Thuận (theo lô)

02
   1.11% (1 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   1.11% (1 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
17
   1.11% (1 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   4.44% (4 lượt)
43
   4.44% (4 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
68
   4.44% (4 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
80
   3.33% (3 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
85
   2.22% (2 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
98
   4.44% (4 lượt)
99
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 14/08/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

39 4 Lần Tăng 1
43 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

68 6 Lần Không tăng
17 5 Lần Không tăng
18 5 Lần Giảm 1
39 5 Lần Tăng 1
43 5 Lần Tăng 1
52 5 Lần Tăng 1
98 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

60 12 Lần Tăng 1
20 11 Lần Tăng 1
13 9 Lần Giảm 1
18 9 Lần Không tăng
22 9 Lần Không tăng
24 9 Lần Không tăng
49 9 Lần Giảm 1
99 9 Lần Không tăng
12 8 Lần Tăng 1
17 8 Lần Không tăng
34 8 Lần Tăng 1
35 8 Lần Tăng 1
39 8 Lần Tăng 1
41 8 Lần Không tăng
47 8 Lần Không tăng
52 8 Lần Tăng 1
62 8 Lần Giảm 1
68 8 Lần Không tăng
82 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

39 (3 Ngày) (3 lần)
43 (3 Ngày) (4 lần)
11 (2 Ngày) (2 lần)
12 (2 Ngày) (2 lần)
35 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

65      32 lần
42      24 lần
08      22 lần
04      21 lần
50      18 lần
97      17 lần
37      15 lần
95      14 lần
19      13 lần
59      13 lần
86      13 lần
03      12 lần
06      12 lần
71      12 lần
81      12 lần
41      11 lần
46      11 lần
73      11 lần
77      10 lần
01      9 lần
69      9 lần
00      8 lần
09      8 lần
23      8 lần
29      8 lần
32      8 lần
45      8 lần
40      7 lần
44      7 lần
48      7 lần
56      7 lần
75      7 lần
84      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
4 Lần 1
0 10 Lần 2
11 Lần 4
1 9 Lần 6
8 Lần 0
2 11 Lần 3
12 Lần 3
3 9 Lần 2
7 Lần 2
4 7 Lần 2
9 Lần 3
5 9 Lần 2
11 Lần 3
6 9 Lần 0
8 Lần 2
7 8 Lần 3
7 Lần 2
8 10 Lần 2
13 Lần 2
9 8 Lần 0
Đăng Ký
Đăng Nhập