Mạng xổ số Việt Nam

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   4.44% (6 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   2.96% (4 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   2.22% (3 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   2.22% (3 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   2.96% (4 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   2.22% (3 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   2.22% (3 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 14/08/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

14 6 Lần Tăng 3
22 4 Lần Tăng 1
71 4 Lần Giảm 1
05 3 Lần Không tăng
07 3 Lần Không tăng
13 3 Lần Không tăng
15 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Tăng 2
81 3 Lần Không tăng
83 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

28 8 Lần Tăng 1
14 7 Lần Tăng 3
22 7 Lần Tăng 1
38 7 Lần Giảm 2
46 7 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

38 19 Lần Không tăng
71 19 Lần Không tăng
02 14 Lần Không tăng
28 13 Lần Tăng 1
31 13 Lần Không tăng
41 13 Lần Không tăng
82 13 Lần Không tăng
84 13 Lần Giảm 1
07 12 Lần Tăng 1
22 12 Lần Tăng 2
46 12 Lần Không tăng
55 12 Lần Tăng 1
69 12 Lần Không tăng
73 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

07 (2 Ngày) (2 lần)
14 (2 Ngày) (5 lần)
65 (2 Ngày) (3 lần)
90 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

75      18 lần
10      14 lần
18      11 lần
99      10 lần
00      9 lần
40      9 lần
08      8 lần
20      8 lần
36      8 lần
43      8 lần
44      8 lần
60      8 lần
88      8 lần
37      7 lần
48      7 lần
67      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 2
0 8 Lần 0
14 Lần 0
1 14 Lần 2
16 Lần 5
2 21 Lần 6
15 Lần 2
3 15 Lần 1
5 Lần 1
4 18 Lần 9
18 Lần 5
5 16 Lần 1
14 Lần 8
6 13 Lần 5
13 Lần 2
7 11 Lần 3
17 Lần 3
8 7 Lần 2
11 Lần 1
9 12 Lần 2
Đăng Ký
Đăng Nhập